Garantievoorwaarden

 • 1) Alle door ons geleverde artikelen worden geleverd met 2 jaar standaard fabrieksgarantie, tenzij anders vermeld.
 • 2) Dient een defect zich aan gedurende de eerste week na aankoop dan wordt het betreffende artikel direct kosteloos vervangen, mits het artikel voorradig / leverbaar is. (Tip: controleer/test uw aankoop dan ook uitgebreid de eerste week)
 • 3) Indien zich binnen de aangegeven garantietermijn een defect voordoet als gevolg van materiaal- en/of fabricagefouten zal De Vogelaar.com naar haar keuze de reparatie kosteloos verrichten, dan wel tot vervanging overgaan.
 • 4) Onterecht claimen van garantie. Indien het product, na controle door de fabrikant, geen mankement vertoont of het mankement is ontstaan door eigen gebrek, worden de onderzoekskosten en de verzendkosten doorberekend aan de klant.
 • 5) Reparatie of vervanging brengt geen vernieuwing en/of verlenging van de garantietermijn met zich mee.
 • 6) Aansprakelijkheid voor eventuele schade (in welke vorm dan ook) veroorzaakt door een ondeugdelijk product wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • 7) Geen enkele aanspraak op garantie kan worden gemaakt als het product ruw of ondeskundig is behandeld.
 • 8) Het schoonmaken van lenzen valt niet onder de garantie, dit is wel een gratis service van De Vogelaar.com. Wij brengen hierbij wel eventuele verzendkosten in rekening.
 • 9) Bij een eventueel defect dient het product, onder bijvoeging van een betalingsbewijs, en eventueel meegeleverd garantiecertificaat én originele doos, indien mogelijk, bij De Vogelaar.com aangeboden te worden. Wilt u de zending altijd voorzien van de emailwisseling hierover. U kunt het product uiteraard ook persoonlijk bij ons afgeven. Alvorens langs te komen of het product op te sturen, stuur u altijd eerst een email naar ons. De Vogelaar.com is niet verantwoordelijk voor eventuele schade, ontstaan tijdens transport naar De Vogelaar.com of rechtstreeks naar de reparateur.
 • 11) Bij garantiereparaties zijn de portokosten van verzendingen naar De Vogelaar.com of fabrikant voor de verzender. De retourzendingen naar de klant, binnen de Benelux, zijn voor rekening van De Vogelaar.com.
 • 12) Reparaties welke niet onder de garantie vallen en voor rekening voor de klant worden verricht, worden pas retour gestuurd na ontvangst van de volledige kosten inclusief verzendkosten.
 • 13) Zendingen die naar De Vogelaar.com worden verstuurd onder vermelding van "portokosten voor ontvanger", worden door De Vogelaar.com geweigerd en retour afzender gezonden (tenzij vooraf overleg heeft plaatsgevonden).
 • 14) Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant of de importeur verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

Retour wanneer het ontvangen product bij aankomst defect blijkt te zijn

Indien uw product bij binnenkomst defect blijkt te zijn, kunt u het toestel als DOA (Dead On Arrival) aanmelden, doe dit altijd per email aan ons. Als uw DOA-melding geaccepteerd wordt, zal per ommegaande (na ontvangst van uw DOA) in overleg met u een nieuw product verstuurd worden, indien deze uit voorraad leverbaar is. Let op dat u alleen een DOA kunt aanmelden binnen de afkoelingsperiode van 7 dagen! Zodra u een DOA email aan ons verstuurd heeft, ontvangt u automatisch een e-mail van ons met de te nemen stappen. Eventuele vragen, opmerkingen of opvallende punten m.b.t. uw DOA-aanvraag worden op werkdagen zo snel mogelijk door ons beantwoord. Voeg altijd de e-mailwisseling met ons bij uw retourzending. Retourzendingen zonder deze e-mailwisseling worden niet in behandeling genomen.

Retourzending binnen 7 dagen

Na ontvangst van uw bestelling heeft u gedurende een periode van 7 dagen het recht om zonder opgave van redenen de koopovereenkomst te ontbinden en de bestelling te retourneren. Na het verstrijken van deze afkoelingsperiode van 7 dagen wordt de koopovereenkomst een feit en is retourneren geen vrijblijvende optie meer. Eventueel gedane betalingen zullen zo snel mogelijk worden terugbetaald. Er bestaat geen aanspraak op terugbetaling als het product, of de originele verpakking is beschadigd of er onderdelen ontbreken. DVD’s kunnen uitsluitend geretourneerd worden in een ongeopende verpakking. Indien DVD’s zonder cellofanenring worden geretourneerd, kunt u dit product alleen ruilen tegen éénzelfde titel. De koper draagt de kosten en het risico van de retourzending. Meldt u een retourzending altijd per email, na ontvangst van uw email ontvangt u automatisch een e-mail van ons met de te nemen stappen. Eventuele vragen, opmerkingen of opvallende punten m.b.t. uw retour-aanvraag worden op werkdagen zo snel mogelijk door ons beantwoord. Voeg bij uw retourzending altijd de mailwisseling hierover. Retourzendingen zonder deze mailwisseling worden door ons niet in behandeling genomen.

Garanties en retourzendingen en de kosten daarvan

U bent in de mogelijkheid om uw (defect geraakte) product aan ons op te sturen, zowel binnen als buiten de garantieperiode. Uiteraard zal overleg met u plaatsvinden over de te nemen stappen. Meldt ons een defect altijd per email. Na uw email ontvangt u een een e-mail van ons met de te nemen stappen. U kunt op grond hiervan het product naar ons opsturen. Voeg hierbij altijd een kopie of print van de mailwisseling met ons. Hieronder hebben wij een aantal punten opgesomd m.b.t. de mogelijke kosten van uw reparatie: - Kosten voor het opsturen van een defect artikel zijn voor uw eigen rekening. - Reparaties binnen de garantietermijn worden kosteloos naar de reparateur doorgestuurd, maar ook kosteloos naar u geretourneerd. - Indien u buiten de garantietermijn een artikel bij ons aanbiedt voor reparatie, of het artikel is niet bij ons aangeschaft, dan zijn wij genoodzaakt om verzendkosten/administratie kosten te rekenen. De hoogte hiervan zal per zending kunnen verschillen maar is altijd op basis van aangetekend verzenden en veilig verpakken. Indien u een defect heeft welke veroorzaakt door invloeden van buitenaf, dat kan dit niet onder de garantie geclaimd worden. Wij zullen dan een prijsopgave met u overleggen. Houdt u dan rekening met de onderzoekskosten, deze bedragen rond de € 50,-- á € 60,-- Invloeden van buitenaf zijn: Val, stoot, knel, waterschade, forceren, ondeskundig gebruik, ook krassen op lenzen en of coatingen vallen buiten de garantie. Na reparatie krijgt u 3 maanden reparatiegarantie. Dit betreft dan wel garantie op desbetreffende euvel en beïnvloeden de originele garantie niet.

Garanties en retourzendingen en de kosten daarvan

U bent in de mogelijkheid om uw (defect geraakte) product aan ons op te sturen, zowel binnen als buiten de garantieperiode.

Uiteraard zal overleg met u plaatsvinden over de te nemen stappen.
Meldt ons een defect altijd per email. Na uw email ontvangt u een een e-mail van ons met de te nemen stappen. U kunt op grond hiervan het product naar ons opsturen.
Voeg hierbij altijd een kopie of print van de mailwisseling met ons.
Hieronder hebben wij een aantal punten opgesomd m.b.t. de mogelijke kosten van uw reparatie:
 • Kosten voor het opsturen van een defect artikel zijn voor uw eigen rekening.
 • Reparaties binnen de garantietermijn worden kosteloos naar de reparateur
 • doorgestuurd, maar ook kosteloos naar u geretourneerd.
 • Indien u buiten de garantietermijn een artikel bij ons aanbiedt voor reparatie, of het artikel is niet bij ons aangeschaft, dan zijn wij genoodzaakt om verzendkosten/administratie kosten te rekenen. De hoogte hiervan zal per zending kunnen verschillen maar is altijd op basis van aangetekend verzenden en veilig verpakken.
Indien u een defect heeft welke veroorzaakt door invloeden van buitenaf, dat kan dit niet onder de garantie geclaimd worden. Wij zullen dan een prijsopgave met u
overleggen. Houdt u dan rekening met de onderzoekskosten, deze bedragen rond de € 50,-- á € 60,--

Invloeden van buitenaf zijn: Val, stoot, knel, waterschade, forceren, ondeskundig
gebruik, ook krassen op lenzen en of coatingen vallen buiten de garantie.
Na reparatie krijgt u 3 maanden reparatiegarantie. Dit betreft dan wel garantie op
desbetreffende euvel en beïnvloeden de originele garantie niet.